Exhibition & News | hematec GmbH

PPA | 28. January 2020 in Den Bosch/ Netherlands

PPA Benelux 2020

On January 28, 2020, the FHI organizes the annual event Production Process Automation (PPA). During this event you will be informed by numerous speakers about all developments in the field of production and process automation.

This year hematec Benelux will also be present as an exhibitor! This day we will explain everything about industrial hardware and of course we also have the necessary hardware solutions on the stand.

In addition to our standard solutions (industrial monitors, industrial BOX PCs, industrial Panel PCs and industrial tablets), we also show our customized solutions.

Op 28 januari 2020 organiseert het FHI het jaarlijkse evenement Productie Proces Automatisering (PPA). Tijdens dit evenement wordt u door talrijke sprekers geïnformeerd over alle ontwikkelingen op het gebied van productie- en procesautomatisering. Dit jaar zal ook hematec Benelux hier aanwezig zijn! Deze dag zullen wij u alles uitleggen op het gebied van industriële hardware en hebben wij uiteraard ook de nodige hardwareoplossingen op de stand. Naast onze standaardoplossingen (industriële monitoren, industriële BOX-PC’s, industriële Panel PC’s en industriële tablets) laten wij ook onze maatwerkoplossingen zien.

This year we have chosen the theme “mobile”.

On behalf of our partner Van Doren Engineers, Mark Derks will give a presentation entitled "End of the HMI era: is mobile fashion or added value?"

On the basis of smart techniques and business cases, we provide a practical insight into the mobile world in production. What do you encounter, what needs to be considered and what should you expect and not expect? Does a mobile solution work in an industrial and robust environment? This should lead to the answer to the question: is mobile in the production environment fashion or added value?

Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema “mobiel”. Namens onze partner Van Doren Engineers, zal Mark Derks een lezing verzorgen met de titel “Einde van het HMI-tijdperk: is mobiel mode of meerwaarde?” Aan de hand van slimme technieken en praktijkvoorbeelden geven wij een praktisch inzicht in de mobiele wereld in de productie. Waar loop je tegen aan, waar houd je rekening mee en wat moet je vooral wel en niet verwachten? Hoe houdt een mobiele oplossing zich in een industriële en robuuste omgeving? Uiteindelijk leidt dit tot het antwoord op de vraag: is mobiel in de productieomgeving mode of meerwaarde?

If you are interested in visiting the PPA and hematec Benelux, you can register free of charge. Please send a message to Ferdinand Verstraeten - Regional Manager Benelux: F.verstraeten@hematec.com

VISIT US!

Bent u geïnteresseerd om de PPA en hematec Benelux te bezoeken, dan kunt u zich kosteloos registreren. Doe dit via een korte email naar Ferdinand Verstraeten – Regional Manager Benelux: F.verstraeten@hematec.com

 

Please take a moment and rate the page. Thank you!

0.0
0.0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Compare Products